Tuyển Dụng - Đào Tạo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công Ty TNHH Đầu Tư The First cần tuyển dụng các vị trí sau:
STT VỊ TRÍ YÊU CẦU ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC LIÊN HỆ
1 Cửa hàng trưởng Lương khoán + tăng ca Quận 1, Quận 5, Quận Tân Bình Anh Hiệp – 0903951253
2 Thu ngân Lương theo giờ + tăng ca
3 Bếp
4 Tạp vụ