Phở Đệ Nhất.

Chi Nhánh Cộng Hòa

Địa chỉ: 37 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT: 0843639040

Chi Nhánh Quốc Lộ 22

Địa chỉ: 2/20A Quốc lộ 22, Khu phố 2, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT: 0394929134

Chi Nhánh Nguyễn Trãi

Địa chỉ: 706 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT: 0906800707

Chi Nhánh Phạm Văn Hai

Địa chỉ: 93 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT: 0939820515