Nhượng Quyền - Phở Đệ NhấtPhở Đệ Nhất
THÔNG TIN NHƯỢNG QUYỀN

- Tham vấn ban đầu:

Quý khách sẽ được giới thiệu đến Phòng Phát Triển Nhượng Quyền để trao đổi chi tiết hơn về nhu cầu cũng như tìm hiểu thêm về thương hiệu Phở Đệ Nhất

- Nộp hồ sơ:

Quý khách điền các thông tin vào hồ sơ và gửi lại cho Phở Đệ Nhất

- Phỏng vấn:

Sau cuộc họp với Phòng Phát Triển Nhượng Quyền, Quý khách sẽ nhận được được 1 tập hồ sơ nhượng quyền chi tiết.

- Đánh giá:

Phòng Phát Triển Nhượng Quyền sẽ thông báo cho Quý Khách kết quả: Hồ sơ của Quý khách có được duyệt hay không Quy trình nhượng quyền

- Hợp đồng & Thanh toán phí nhượng quyền:

Ký hợp đồng đặt cọc, sau đó Phòng Phát Triển Nhượng Quyền sẽ nghiên cứu địa điểm và tiến hành hợp đồng nhượng quyền thứ cấp.

- Tiến hành dự án:

Phòng Phát triển Nhượng Quyền sẽ kết hợp với các phòng ban khác của Phở Đệ Nhất để tiến hành dự án cho Quý khách.

- Đào tạo:

Quý khách sẽ nhận được hỗ trợ đào tạo từ Phòng Đào Tạo của Phở Đệ Nhất.

- Thời gian khai trương: khoảng từ 1 tháng đến 2 tháng.

LIÊN HỆ NHƯỢNG QUYỀN