Phở Đệ Nhất
Phở Đệ Nhất
ĐƯA TRUYỀN THỐNG VƯƠN TẦM QUỐC TẾ

Võ Tuấn xuất thân trong một gia đình trải qua 03 thế hệ nấu Phở. Có thể xem là một trong những gia đình nấu Phở truyền thống kiểu miền Nam Việt Nam còn hiện diện đến ngày hôm nay.

“Đệ Nhất” – với khát vọng trở thành thương hiệu số 1 trong ngành trên một phương diện nào đó.

Câu chuyện thành công

Là một trong những cửa hàng Phở miền Nam lâu đời nhất Sài Gòn còn tồn tại đến ngày hôm nay.

Có hương vị truyền thống ngon được số đông công nhận.

Phong cách gần gũi, tạo cảm giác thân thiện.